Hva

Ferske Scener skaper forestillinger. Vi har lang erfaring i å følge en idé fra begynnelse til ferdig resultat. Målet er alltid møtet med publikum, enten det er snakk om forestillinger, lesninger, seminarer eller hendelser.

Scenekunst er stedet der det uforlignelige møtet mellom scene og sal, hjerte og hjerne, tradisjon og samtid kan skje. Samtida trenger fersk scenekunst: Nyskrevne tekster og formspråk som tar innover seg virkeligheten utenfor teatersalen.

Ferske Scener er et produksjonsselskap for fire scenekunstnere: Kristin Bjørn, Bernt Bjørn, Kristina Junttila og Håkon Vassvik. Til hvert prosjekt velger de et unikt team av kunstnere og andre fagfolk.

Ferske Scener samarbeider med forfattere. Vi bidrar i utviklingsprosessen fra tekst til scene, og gir dramaturgisk veiledning. En viktig del av metoden er praktiske verksted og arbeidsmøter der forfatterne kan prøve ut tekst og sceniske idéer med skuespillere, komponister, scenografer og andre fagfolk.

Scenefestivalen

Ferske Scener er ansvarlig for gjennomføringen av Scenetekstivalen. Dette er en del av Vårscenefest, en årlig scenekunstfestival i Tromsø. På Scenetekstivalen får publikum oppleve de ferskeste manusene, og forfatterne får møte kolleger i et faglig fellesskap.

Vi tilbyr også kurs i skriving, dramaturgi og formidling.

Ferske Scener bygger på 30 års erfaring med prosjektbasert, profesjonell nyskrevet scenekunst i Norge. Før starten i 2004, var Kristin og Bernt Bjørn sentrale i Nord-Norges første profesjonelle frie gruppe Totalteatret (1983 – 2001).

Samarbeidspartnere

Blant samarbeidspartnerne de siste årene er Rådstua Teaterhus, Hålogaland Teater, Dramatikkens Hus, RadArt, Tromsø Kommune, Rulleramp, Framsenteret, Figurteatret i Nordland, Beaivvas Sami Theater, Propellen Teater i Trondheim, Norsk Dramatikkfestival.

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
  • SAMARBEIDSPARTNERE:
  • http://www.radart.no/
  • http://www.raadstua.no/
  • http://www.rulleramp.no/
  • http://www.dramatikkenshus.no/
  • http://www.tromso.kommune.no/
  • http://www.ht.tr.no