Kontakt

Ferske Scener holder til på Rådstua Teaterhus i Tromsø. Byen er Nord-Norges største – en pulserende universitets- og handelsby med et stort internasjonalt miljø.

Tromsø har cirka 10 000 studenter og er blant annet Norges senter for polarforskning og klimaforskning. Det bor mennesker fra 142 land i byen. På kunstsiden tilbys høyere utdanning innen musikk, billedkunst, drama og forfatterstudier. Historisk sett er Tromsø preget av å være den største byen i et flerkulturelt område. Mange av innbyggerne har samisk, kvensk, finsk og russisk bakgrunn.

Avstanden fra Tromsø til Helsinki er ikke lenger enn til Oslo. For Ferske Scener er det naturlig å orientere seg begge veier. Kristina Junttila er tospråklig finsk og norsk, og har sin scenekunstutdannelse fra Turku og Helsinki.

Faglig fellesskap foran geografi

Nord-Norge og Tromsø er det naturlige utgangspunktet for valg av perspektiv i forestillingene vi lager. Basisen er landsdelen, men nettverket og samarbeidspartnerne er stort også både i Norge og Finland. Faglig fellesskap og utfordring er viktigere enn geografi når vi velger samarbeidspartnere.

Ferske Scener befinner seg i ytterkanten av ulike virkefelt: kulturelle, geografiske, klimatiske, politiske, historiske, språklige, – men også med hensyn til formspråk og syn på teaterorganisering. Posisjonen gjør det mulig å bringe overraskende perspektiver til publikum.

Nøkkelposisjon

Scenekunsten i Nord-Norge er preget av samarbeid mellom dans og teater og mellom institusjoner og det frie feltet. Med sin lange erfaring og brede kontaktnett har Ferske Scener en nøkkelposisjon i dette arbeidet.

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
  • SAMARBEIDSPARTNERE:
  • http://www.radart.no/
  • http://www.raadstua.no/
  • http://www.rulleramp.no/
  • http://www.dramatikkenshus.no/
  • http://www.tromso.kommune.no/
  • http://www.ht.tr.no