Kristin Bjørn

Kristin er daglig leder i Ferske Scener. Kristin arbeider som dramaturg, instruktør og verkstedleder for utvikling av nye scenetekster.

Hun har sittet i Fagutvalg for scenekunst i Kulturrådet (2014-15), er styremedlem ved Den Nationale Scene i Bergen og har vært styreleder i RadArt og styremedlem i Dramatikerforbundet.

Undersøkelse av scenetekstens mange muligheter går som en rød tråd gjennom Kristins karriere. Hun har samarbeidet med komponister, billedkunstnere, poeter og improvisasjonsmusikere, så vel som forskere og journalister. Hun har mottatt flere priser og arbeidsstipend for sitt kunstneriske virke. Kristin har studert teatervitenskap og har 2-årige forfatterstudier bak seg. I 2016 debuterte hun på Gyldendal med novellesamlingen Sant Nok.

Høsten 2015 hadde hun regi på Dager Under av Arne Lygre i en samarbeidsproduksjon mellom Ferske Scener, Hålogaland Teater og Det samiske nasjonalteatret Beaivvas.

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
  • SAMARBEIDSPARTNERE:
  • http://www.radart.no/
  • http://www.raadstua.no/
  • http://www.rulleramp.no/
  • http://www.dramatikkenshus.no/
  • http://www.tromso.kommune.no/
  • http://www.ht.tr.no