Organisasjon

Vedtektenes #2 sier

«Stiftelsens formål er å være en profesjonell scenisk virksomhet, med spesielt vekt på utvikling av nye scenetekster. Dette innebærer å arbeide og eksperimentere med alle kunstarter en oppsetning er i berøring med, i den hensikt å skape signifikante forestillinger for samtiden. Ferske Scener ønsker å vise sitt arbeid for et bredt publikum.»

Ferske Sceners virksomhet er i all hovedsak prosjektfinansiert. Inntektene kommer fra nasjonale, kunstfaglige fond og salg av tjenester og forestillinger. Ferske Scener er fast samarbeidspartner med Dramatikkens Hus og Tromsø Kommune. Tilskuddet fra Tromsø kommune er  i 2017 på 207 000,-

Stiftelsen Ferske Scener ble etablert i 2010, som en naturlig forlengelse av Ferske Scener DA, etablert i 2004. Blant innskyterne til stiftelseskapital var Kristin Bjørn, Bernt Bjørn, Geir Tore Holm, Erik Stifjell, Troms Fylkeskommune og Tromsø Kommune.

Kunstnerisk ledelse av Ferske Scener består av Kristin Bjørn, Bernt Bjørn og Kristina Junttila.

Styret består i 2017 av

 • Leder: Astrid Aure
 • Styremedlem: Espen Igesund
 • Styremedlem: Trude Borch
 • Styremedlem: Fredrik Forssman
 • Styremedlem: Kristina Junttila

Fortuna Regnskap ved Jorunn Bomstad er fast regnskapsfører.

Revisjonskompaniet ved Kjell Ole Straumsnes er revisor.

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
 • SAMARBEIDSPARTNERE:
 • http://www.radart.no/
 • http://www.raadstua.no/
 • http://www.rulleramp.no/
 • http://www.dramatikkenshus.no/
 • http://www.tromso.kommune.no/
 • http://www.ht.tr.no