Produksjonsstrukturer som kunstneriske virkemiddel

Denne artikkelen skrevet av Kristin Bjørn ble publisert i boka ” Scenekunsten og de unge”som ble utgitt i forbindelse med Norsk Scenekunstbruks 20 års jubileum i 2014.

NordØstpasjonen – Sebastian Gerland

Hvordan blir vi kjent med isens hemmeligheter?

NordØstpasjonen – Maaike Knol

Har vitenskap og politikk fått mere med hverandre å gjøre de siste ti årene?

NordØstpasjonen – Elise Karlsen

Jussen er spillereglene i spillet om Arktis. Men hvor kommer disse spillereglene fra?

Kahviland

Kahviland serverer kaffe og skriver kaffeøvelser basert på hvert steds lokale kaffekultur.

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
  • SAMARBEIDSPARTNERE:
  • http://www.radart.no/
  • http://www.raadstua.no/
  • http://www.rulleramp.no/
  • http://www.dramatikkenshus.no/
  • http://www.tromso.kommune.no/
  • http://www.ht.tr.no