Dramaturgisk veiledning

Ferske Scener har 30 års erfaring med nyskrevne teatertekster. Stikkord for måten vi jobber på er tillit, tydelighet og eierskap til eget arbeid.

Verksted

Verkstedene er sentralt i Ferske Sceners metodikk. Vi bruker dem til å tydeliggjøre og forenkle idéer, klargjøre eierskap og ansvarsområder, og bygge opp et effektivt arbeidsfellesskap.

Våre kurs

Ferske Scener tilbyr kurs og undervisning innen skriving, performance, dramaturgi, kommunikasjon og formidling. Ta kontakt så skreddersyr vi et kurs for din organisasjon.

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
  • SAMARBEIDSPARTNERE:
  • http://www.radart.no/
  • http://www.raadstua.no/
  • http://www.rulleramp.no/
  • http://www.dramatikkenshus.no/
  • http://www.tromso.kommune.no/
  • http://www.ht.tr.no