Scenetekstivalen

Scenetekstivalen er en del av Vårscenefest, en årlig scenekunstfestival i Tromsø. Scenetekstivalen er et bransjetreff som er åpent for  publikum. Her kommer man tett på scenekunstnerne i arbeidet med nye tekster og forestillinger.

Ferske Scener er ansvarlig for gjennomføringen av Scenetekstivalen.

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
  • SAMARBEIDSPARTNERE:
  • http://www.radart.no/
  • http://www.raadstua.no/
  • http://www.rulleramp.no/
  • http://www.dramatikkenshus.no/
  • http://www.tromso.kommune.no/
  • http://www.ht.tr.no