Scenetekstivalen 23.-25.april 2018

Igjen åpner Scenetekstivalen dørene inn til dramatikernes arbeidsrom og lar publikum møte morgendagens scenekunst. Landsdelens dyktige skuespillere leser høyt og gir liv til rykende ferske tekster. Det blir spontane innfall og høyt engasjement når tekst, formidlere, forfattere og publikum møtes i uformelle omgivelser. Hovedfokus i år er på fortellinger fra nord.

Velkommen til Scenetekstivalen 2018!

 

Ferske Scener er ansvarlig for gjennomføringen av Scenetekstivalen. Samarbeidspartnere er Dramatikkens Hus, Vårscenefest, Tromsø Bibliotek, trafo.no, TekstLab Unge Stemmer, TekstLab Inkubator, Ordkalotten og Kongsbakken v.g.s.

Støttet av Norsk Kulturfond, Dramatikerforbundet, Fond for utøvende kunstnere og SNN Kulturnæringsstiftelsen.

Grafisk Design på Scenetekstivalen 2018: Feber Design, Tonje H. Karlsen

Stiftelsen Ferske Scener | Vestregata 48, 9008 Tromsø | post@ferskescener.no | Telefon +47 9712 6700
  • SAMARBEIDSPARTNERE:
  • http://www.radart.no/
  • http://www.raadstua.no/
  • http://www.rulleramp.no/
  • http://www.dramatikkenshus.no/
  • http://www.tromso.kommune.no/
  • http://www.ht.tr.no