Gå til innhold

Blood club #III

Omtale av Blodklubb#III (SKAL OVERSETTES)

“I dette prosjektet fremstår Ferske Scener som en slags nordnorsk arvtaker til Baktruppens performative prosjekt: genreoverskridende, utfordrende og lekende med kvalitetsbegreper og dramaturgi, estetiske sett å
bruke det som er tilgjengelig som et tilbud med en leken grunnholdning, mens tekstene er skarpe og har politisk brodd. Blodklubb gir håp for at det er mulig å møtes, og feste, på tvers av kulturelle skiller og preferanser. Det kunne definitivt være nyttig for søringer også å inviteres til klubbkveld ved en passende anledning”

Camilla Eeg-Tverbakk for Norsk Shakespearetidskrift etter Blodklubb#2 på Vårscenefest 2022.