Gå til innhold

Blodklubb #I

Fire kunstnere med ulik tilknytning til det norske, det finske og det samiske tramper med inn i minefeltet KULTUR OG GENETIKK.

”Jeg er interessert i hvordan stort sett alle forholder seg til genetikk som noe definitivt og ledende for mange intime sammenhenger i livet. Forholdene i familien forklares svært ofte på et genetisk grunnlag. Barns trekk, talent og egenskaper arvet etter foreldre, besteforeldre, onkler, tanter. Samtidig vil de aller fleste si at genetikk som forklaringsmodell er svært problematisk i en politisk og samfunnsmessig sammenheng. Jeg er interessert i å utforske dette mellomrommet litterært og performativt. I tillegg er jeg interessert i det som føles paradoksalt ved å være same, det å skulle forholde seg til en identitet og tilhørighetstanke som i siste instans er et genetisk betinget kollektiv. ”

– Sigbjørn Skåden

Hva og hvem

Tittelen «Blodklubb» spiller både på det genetiske fellesskapet, og på matretten blodklubb -Gumbá -.  Gumbá er festmaten som serveres på samefolkets dag mange steder i Sør-Troms.

Grunnleggerne av Blodklubben er forfatter og profilert markasame Sigbjørn Skåden, den finsk/norske performancekunstneren Kristina Junttila, skuespiller og fornorsket sjøsame Bernt Bjørn og dramaturg og rivgu Kristin Bjørn.

Åpent møte

Møtet med publikum under Scenetekstivalen var første gang Blodklubben hadde et åpent møte. Det var nyskrevne tekster, gammel musikk, øvelser med publikum, servering av blodmat, konkurranser og ikke minst: De fire grunnleggernes gentester ble åpnet for første gang. Stemte den offentlige identiteten med svarene på gentestene? Og hva viser egentlig en gentest?

Prosjektet er støttet av Ferske Scener/Dramatikkens hus og Norsk Kulturråd