Gå til innhold

Kven er finsk (2013)

Kven er finsk er ei forestilling i tre deler om språkfiksering, om det ukontrollerbare ved å være flerspråklig og om Kristina Junttila er finsk eller norsk.

Den første delen

er et kort dramatisk verk basert på intervjuer med kvener og finske innvandrere i Nord Norge. To finske og en norsk skuespiller utfordrer oss med finske lange pauser og norsk hodenikking.

I andre del

gir en lingvist oss faglig kunnskap om flerspråklighet. Hvor mange sekunder er det vanlig å vente før en svarer en annen person i Finland?

I tredje del

blir vi kjent med Kristina Junttilas selvbiografi. Hun beveger seg tilsynelatende ubesværet mellom finsk og norsk språk og har alltid hørt at flerspråklige forstår verden bedre og blir senil senere. Samtidig er språk like personlig som kropp, og de gangene hun ikke mestrer å snakke rent norsk eller sant finsk føles som nederlag.

Bli med og stem over om Kristina er finsk eller norsk!

Konseptet er utviklet i samspill med Ferske Scener.