Gå til innhold

Muohtadivggažat / Lyden av snø

Flerspråklig forestilling basert på utrolige og sanne historier fra grenselandet mellom Norge, Finland og Russland.

Rommet forestillingen foregår i er inspirert av en legendarisk bar i Boris Gleb sommeren 1965. I noen måneder ble grensa åpnet og nordmenn og finlendere kom i hopetall for å feste.

Teksten skrives av poet og dramatiker Rawdna Carita Eira. Det handler om skoltesamenes hjemland, flukt, overlevelsesevne – og verdens dypeste hull. Under ligger en forståelse av at menneskenes tilstedeværelse ikke er evig.

Fortellingen

Året er 2015. Den unge kvinnen Anna befinner seg ikke langt unna Zapoljarnyj nær grensa til Norge med en velbrukt herresykkel fra 1939. I dette hjemlandet har landegrensene endret seg, og mennesker har alltid vært på vandring. Anna griper de mulighetene hun ser. Samtidig fortelles hennes families historie fra slutten av 1800-tallet. En gren av hennes familie kommer fra Nuottjávr (Notozero) på russisk side og Suennjel på finsk side, en annen fra Varanger på norsk side. Anna har skoltesamisk bakgrunn, uten at det er viktigere for henne enn andre erfaringer hun har. Hun er først og fremst en overlever, en som ser muligheter. Hun er ikke et «godt» menneske. Hun er et menneske.

Annas sykkel og morfaren hennes, skrønemakeren og overleveren Sasha, tar publikum inn og ut av hendelser som fordrivelsen av skoltesamene, kronprinsesse Märthas flukt til USA i 1940, Alexander Rybaks Grand Prix seier i 2009 – og møtet med flyktningestrømmen over Storskog i 2015, representert ved den syriske flyktningjenta Haya og hennes far.

 

 

Om forfatteren

Rawdna Carita Eira (1970) er poet og dramatiker, og ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris i 2012. Hun har bakgrunn i det samiske/norske/skogfinske med en far fra Finnskogen (Solør) og en mor fra en reindriftsfamilie i Guovdageaidnu. Eira har levd hele livet i spenningen mellom samisk og norsk kultur. Hun ble født på Elverum og tilbrakte de første 8 årene på Finnskogen. I 1978 flyttet foreldrene til Sør-Helgeland og startet med reindrift der. Rawdna gikk på den sørsamiske internatskolen på Snåsa mesteparten av barne- og ungdomsskolen (6 år) og lærte da sørsamisk på skolen. Familien gikk fra å være enspråklig norskspråklig familie til å bli en tospråklig nordsamisk/norsk familie i løpet av de neste tiårene. I 2002 sluttet Eira med reindrift og flyttet til Guovdageaidnu. I dag arbeider hun som dramatiker/ inspisient samt med teksting/oversettelse ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Hun behersker i dag nordsamisk flytende og forstår/skriver delvis også på sør-samisk og lulesamisk. Gjennom sitt arbeid er hun antagelig den i Norge med mest erfaring i å tekste/oversette forestillinger mellom samisk/norsk (samt teksting til finsk).