Gå til innhold

Tale Næss: Fra 1 – 100

Tale Næss er forfatter, dramaturg og dramatiker. Hun avslutter i september 2020 PhD-prosjektet sitt ved Kunsthøgskolen i Oslo i scenetekst: Fra 1 – 100 eller å fortelle et vi. Under årets Scenetekstival, som en del av den faglige kaféen, blir det et møte med hennes arbeid og erfaringer med flerstemmige scenetekster, kollektive fortellerstrukturer og kollektiv skriving.

Da Tale Næss startet sitt kunstneriske utviklingsarbeid i 2015 var det med spørsmål som: Om det å se verden gjennom det singulære er ikke nok, hvordan skal man da skrive for scenen?  Hvordan kan man i vår tid skrive scenetekster som synliggjør samfunnsmessige strukturer og som samtidig tar på alvor de individuelle og eksistensielle dilemmaene som følger? Hvem skal definere hva som er «vi»? I hvilken grad deler vi en historie?  Hvilken holdning ligger bak en slik tekstproduksjon? Og hvordan vil en slik eventuell tekst se ut?

Scenetekstivalens Faglige Kafé ledes av Kristin Bjørn.