Gå til innhold

Dramaturgisk veiledning

Ferske Scener har 30 års erfaring med nyskrevne teatertekster. Stikkord for arbeidet med manusforfattere er tillit, tydelighet og eierskap til eget arbeid. Vi samarbeider med Dramatikkens Hus om å få fram nye scenetekster fra nord.

Verksted

Verkstedene er sentralt i Ferske Sceners metodikk. Vi bruker dem til å tydeliggjøre idéer, klargjøre eierskap og bygge opp et effektivt arbeidsfellesskap.