Gå til innhold

Verksted

– Praktiske møter mellom tekst og scene

 

Mange års arbeid med urpremierer har lært oss at det er nødvendig å bruke tid på idéutvikling og skape et godt og kreativt prestasjonsklima for både idéhaver/manusforfatter og forestillingsteam.

Vi deler arbeidet med forestillinger opp i bolker. Noen ganger starter arbeidet med en arbeidssamling, eller verksted, der premissleverandører som komponist, scenograf eller koreograf setter an retningen for arbeidet.

Andre ganger, når teksten er det viktigste grunnlaget, har vi verksted med skuespillere og andre involverte når manusforfatter er ferdig med første gjennomskriving.

Verkstedene er sentralt i Ferske Sceners metodikk. Vi bruker dem til å tydeliggjøre og forenkle idéer, klargjøre eierskap og ansvarsområder, og bygge opp et effektivt arbeidsfellesskap. Vi tester ut sentrale sceniske idéer på en mest mulig konkret og praktisk måte. Leder for verkstedene kan være idéhaver (forfatter/instruktør) eller dramaturg.

De senere årene har vi hatt flere samarbeidsprosjekter med Hålogaland Teater, Dramatikkens Hus og Rulleramp der vi har bidratt med vår kunnskap om ledelse av utviklingsprosessene.

Tillit – tydelighet – eierskap til eget arbeid.