Gå til innhold

Ferske Scener ble etablert i 2004. Gjennom årene har vi utforsket ulike scenekunstsjangre med basis i nyskrevne tekster. I 2017 etablerte vi oss med nåværende kunstneriske ledelse og skaper forestillinger i krysningspunktet mellom tekstteater og relasjonell performance.

 

scenekunst som samfunnsaktør

Den nordlige regionen med sine møter og konflikter knyttet til kultur, språk, etnisitet, natur og samfunnsorganisering er rammen for forestillingene våre, både tematisk og som turnéområde.

Vi vil skape forestillinger som begeistrer, utfordrer og underholder. Vi er interessert i forvirring så vel som latter.

Forestillingene bygger alltid på et behov for dialog som trenger å foregå her og nå. Metode og organisasjonsstruktur tilpasses hvert prosjekt.

I Ferske Scener bruker vi ulike tekstformer. Vi blander gjerne drama, fortelling, dokumentariske tekster, meningsytringer, poesi og satire. Vi har lang erfaring i å utvikle scenetekst.

Vi er flerspråklige. På våre forestillinger blandes samisk, finsk og norsk. Forestillingene våre skal kunne møte publikum i hele det nordlige området.

Vårt utgangspunkt er at alle forestillinger og møter med publikum innebærer interaktivitet og deltakelse. Vi er ikke ute etter å forandre et rom fullstendig, vi er ute etter å gå i dialog med det som rommet innebærer av estetikk og tankesett.

 

organisasjonen

«Stiftelsens formål er å være en profesjonell scenisk virksomhet, med spesielt vekt på utvikling av nye scenetekster. Dette innebærer å arbeide og eksperimentere med alle kunstarter en oppsetning er i berøring med, i den hensikt å skape signifikante forestillinger for samtiden. Ferske Scener ønsker å vise sitt arbeid for et bredt publikum.»

Ferske Scener finansieres hovedsaklig av prosjektstøtte fra kunstfaglige fond som Norsk Kulturfond, salg av forestillinger og oppdrag. Ferske Scener er fast samarbeidspartner med Dramatikkens Hus. Tromsø Kommune støtter stiftelsen med et årlig driftstilskudd. Troms Fylkeskommune er også en jevnlig støttespiller.

 

scenetekstivalen

Annethvert år gjennomfører vi Scenetekstivalen i Tromsø. Dette er en festival hvor manusforfattere fra hele landet får møte publikum med tekster i et tidlig stadium. Skuespillere, scenografer, musikere og regissører er med på å gi tekstene den rammen de fortjener.