Gå til innhold

FERSKE SCENER har base i Tromsø. Vi skaper scenekunst basert på møtet mellom samisk, norsk og finsk kultur. Med de arktiske samfunnene som klangbunn vil vi lage forestillinger som utfordrer, stiller spørsmål og underholder.

Om oss

Tematikkene vi undersøker er ofte politiske, men vi nærmer oss dem fra et personlig og relasjonelt utgangspunkt. Vi ønsker å skape sceniske pusterom og skape bevegelse utenfor våre egne og andres bokser og ekkokamre.

Det kunstneriske uttrykket er preget av utforsking av form, tekst, flerspråklighet og samspill med publikum. Vi jobber i spennet mellom nøye planlagt regi og hendelser hvor vi åpner opp for at det spontane og uventede kan oppstå: Her og nå øyeblikk som kan være risikofylte, men som intensiverer og utvider kontakten med publikum når vi lykkes.

Vi bidrar til å skape utviklings- og samarbeidsarenaer for scenekunst. Ferske Scener står bak Scenetekstivalen og Talentenes tekstival, arenaer for scenetekster i prosess og nye skrivende scenekunstnere i nord.

Ferske Scener er en stiftelse, og har eksistert siden 2004.

Publikum

Vi ønsker å vise forestillingene vi lager til et bredt publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider tett med Reality Research Center i Finland. De siste årene har vi hatt prosjekter på Festspillene i Nord-Norge, Oslo Internasjonale Teaterfestival, IETM’s plenumsmøte i Århus og Dansefestivalen Moving in November i Helsinki