Gå til innhold

Den nordlige regionen med sine møter og konflikter knyttet til kultur, språk, etnisitet, natur og samfunnsorganisering er rammen for forestillingene våre, både tematisk og som turnéområde.

Scenekunst som samfunnsaktør

Forestillingene bygger alltid på et behov for dialog som trenger å foregå her og nå. Metode og organisasjonsstruktur tilpasses hvert prosjekt.

Vi vil skape forestillinger som begeistrer, utfordrer og underholder. Vi er interessert i forvirring så vel som latter.

I Ferske Scener bruker vi ulike tekstformer. Vi blander gjerne drama, fortelling, dokumentariske tekster, meningsytringer, poesi og satire. Vi har lang erfaring i å utvikle scenetekst.

Vi er flerspråklige. På våre forestillinger blandes samisk, finsk og norsk. Forestillingene våre skal kunne møte publikum i hele det nordlige området.

Vårt utgangspunkt er at alle forestillinger og møter med publikum innebærer interaktivitet og deltakelse. Vi er ikke ute etter å forandre et rom fullstendig, vi er ute etter å gå i dialog med det som rommet innebærer av estetikk og tankesett.

Ferske Scener er organisert som en stiftelse

«Stiftelsens formål er å være en profesjonell scenisk virksomhet, med spesielt vekt på utvikling av nye scenetekster. Dette innebærer å arbeide og eksperimentere med alle kunstarter en oppsetning er i berøring med, i den hensikt å skape signifikante forestillinger for samtiden. Ferske Scener ønsker å vise sitt arbeid for et bredt publikum.»

Ferske Scener finansieres i dag hovedsaklig av prosjektstøtte fra kunstfaglige fond. Tromsø Kommune og Troms og Finnmark Fylkeskommune støtter stiftelsen med et årlig driftstilskudd.

 

Scenetekstivalen

Annethvert år gjennomfører vi Scenetekstivalen i Tromsø. Dette er en festival hvor manusforfattere og andre skapende scenekunstnere med tilknytning til den nordligste regionen får møte publikum med tekster og forestillingsidéer. Skuespillere, scenografer, musikere og regissører er med på å gi tekstene den rammen de fortjener.