Gå til innhold

«Stiftelsens formål er å være en profesjonell scenisk virksomhet, med spesielt vekt på utvikling av nye scenetekster. Dette innebærer å arbeide og eksperimentere med alle kunstarter en oppsetning er i berøring med, i den hensikt å skape signifikante forestillinger for samtiden. Ferske Scener ønsker å vise sitt arbeid for et bredt publikum.»

Ferske Sceners inntekter kommer fra kunstfaglige fond og salg av tjenester og forestillinger. Vi er fast samarbeidspartner med Dramatikkens Hus, og Tromsø Kommune støtter stiftelsen med et årlig driftstilskudd.

Styret i Stiftelsen Ferske Scener (2016 – )

  • Leder: Astrid Aure
  • Styremedlem: Espen Igesund
  • Styremedlem: Trude Borch
  • Styremedlem: Fredrik Forssman
  • Styremedlem: Kristina Junttila

Daglig leder er Kristin Bjørn.