Gå til innhold

I serien City Dwellers/Byboere undersøker Tale Næss forholdet mellom byen og de som bor i dem

Med utgangspunkt i at vi ikke bare former byen, men at byen former oss, ser Næss på sammenhengen mellom kollektive erfaringer og eksistensielle valg. Her forbindes det politiske og det poetiske, det pragmatiske og det overordna.
Prosjektet finner ulike format og ulike former fra gang til gang. Tidligere har det manifestert seg i en black box på KHiO, i foajeen på Vega Scene, på Galleri Bananaz på Grønland i Oslo, og som et digitalt prosjekt laget spesielt for Vårscenefest.

City Dwellers # 9, 2022, finner plass i Tromsø og speiler naturlig nok tida vi lever i.
I et Europa i krig er det interessant å se hvilke rom i byen som er som er laget for nettopp det. Det kan være havneanlegg, festningsmurer eller et bomberom. Hva utsier disse rommene i fredstid? Hvilken latent vold rommer de og hvilken beskyttelse? Hvordan speiler bruken av de den tida vi lever i? Hvilke erfaringer peker de tilbake på og hvilke latente erfaringer bærer de med seg.

Prosjektet vil få form som en kollektiv lesning on site med en gruppe på 7 skuespillere som omdreiningspunkt.
Teksten hentes fra det allerede eksisterende materialet i prosjektet , og formes i dialog med stedet. Tekstene som framføres vil også være direkte eller indirekte inspirert av Aischylos «Orestien».

Prosjektet har form som en undersøkelse, og på den 15. oktober inviteres publikum inn i denne undersøkelsen i ett av byens bomberom.