Gå til innhold

ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen av Vanja Hamidi Isacson

Et flerspråklig drømspill på finsk, finlandsvensk, sverigesvensk og russisk.

Om handlingen

Tanja kommer fra Sverige til Utenriksministeriets arkiv i Helsingfors for å finne ut om hva som skjedde med hennes oldefar. Han ble borte  i Russland på 1930-tallet, etter å ha reist dit for å få arbeid som snekker. Der i arkivet møter hun sine døde slektninger: mormoren, oldemoren og oldefaren som alle snakker finsk – et språk Tanja ikke kan. Språket blir et hinder for Tanja til å få svar og forstå hva som hendte dem, et hinder som hun trenger hjelp av andre for å komme over. Gjennom slektningenes egne ord kombinert med  Utenriksministeriets byråkratiske formuleringer folder historien om Tanjas slektninger seg ut: Familien som ble splittet og aldri gjenforent etter at hennes mormors dro for å søke arbeid, men i stedet havnet i Stalins Gulagsystem og til slutt ble henrettet i 1938. Teksten skildrer slektningenes kamp for at han skulle få vende hjem igjen, deres venting og uvisshet om han var i live eller ikke.

Stykket bygger delvis på dokumentarisk materiale fra Hamidi Isacsons egen familie: Brev som hennes mormors far skrev hjem til sin familie og brev hennes mormor skrev til offisielle myndigheter for å få vite sin manns skjebne. At han var død, fikk ikke familien bekreftet før mange tiår senere.

Teksten framføres delvis i opptak fra en lesning i Helsingfors, delvis med skuespillere i Tromsø.

Om forfatteren

Vanja Hamidi Isacson er dramatiker og doktorand i  Performativa och mediala praktiker med inriktning scenkonst vid Stockholms Konstnärliga Högskola. I sitt forskningsprosjekt undersøker hun flerspråklighetens funksjon i dramatiske verk. Gjennom sitt arbeid vil hun blant annet stille spørsmål ved ettspråklighetsnormen. Hamidi Isacson er også en av grunnleggerne av det flerspråklige barneteatret Teater JaLaDa i Malmö, som hun drev fra 2013 -16. I tillegg til dramatikk, skriver hun også libretto for opera.