Gå til innhold

Kvääniteatteri

Kvääniteatteri presenterer glimt inn i neste forestilling med fokus på det usynlige språket.

Lukk øynene og tenkt på en kven. Hva ser du?
– Mange svarer ingenting.
Frank Jørstad er kunstnerisk leder for forestillingen” Det usynlige folket”. Forstillingens mål er å synliggjøre den kvenske kulturen og språket for oss selv og for publikum. Å gjøre det usynlige folket synlig. Forestillingen har en undersøkende stil der skuespillerne sammen med publikum leter etter det kvenske.
Forestillingen skal jobbe på tre plan;
Filosofisk plan: Hva gjør det med et menneske å være usynlig?
Samfunnskritisk plan: Hva har fornorskningen og mistenkeliggjøringen av kvenene gjort med menneskene? Ofrene og overgriperne?
Emosjonelt plan: Hva skammer vi oss over? Hva er det vi ikke snakker om?

Utviklinga av forestillinga er idéutvikling der disse spørsmålene skal forsøkes tolket av Kvääniteatteri sitt ensemble bestående av fire unge, kvenske scenekunstnere. Kvääniteatteri setter synliggjøring av det kvenske språket høyt, og vi vil starte ideéutviklingen med å utforske og eksperimentere med ulike metoder for scenespråk.

Prosjektet støttes av Kulturrådet.