Gå til innhold

Presentasjon av Tale Næss doktorgrad samt lesning av tekster fra kollektivt skriveverksted.

Tale Næss er forfatter, dramaturg og dramatiker. Hun avslutter våren 2020 PhD-prosjektet sitt ved Kunsthøgskolen i Oslo i scenetekst: Fra 1 – 100.

Under Scenetekstivalen leder Tale Næss et verksted i kollektiv skriving. Verkstedet avsluttes med en presentasjon av Tale’s kunstneriske utviklingsarbeid sammen med lesning av tekstene som blir skrevet i verkstedet.

Om det å forstå verden gjennom det singulære ikke er nok, hvordan skal man da skrive for scenen? Gjennom å skrive seg inn i hverandres tekster, gå i møte med hverandres språk, kan man utvide eget erfaringsrom. Kollektiv skriving kan være en møteplass for språklige og menneskelige erfaringer der virkeligheten ikke tilhører én, men deles. Der det som er mitt kan bli en del av en annens. Der tekster basert på kollisjoner, brudd og mangestemmighet hører like naturlig hjemme som tekster basert på gjenkjennelse og erfaring.

Tekstene fra verkstedet leses av: Lina Killingdalen, Bernt Bjørn, Therese Bakkevoll, Jon Røstad, Siri Broch Johansen, Kristina Junttila, Trond P. S. Munch, Ida Løken Valkeapää og Kristin Bjørn.