Gå til innhold

Kveld med Fiskum og Heløe


Svart hav                Tidspunkt: 29. april kl 20.00 Small Projects

Av Oda Fiskum
I Svart Hav vil jeg undersøke hvordan tilhørighet vil utvikle og forandre seg med min generasjon. Vi som valgte utdanningsløp og livsstil basert på høykonjunktur og «skap ditt eget yrke». Så kom finanskrisen og mange blir sittende fast ett sted mellom alle eventyrene, uten mulighet for fast jobb, pensjon, bopel eller ordentlig helseforsikring.

Stadig flere personlige relasjoner utspiller seg i midlertidige format, vekslende mellom fysisk tilstedeværelse og videochat. Det blir stadig vanligere for unge ressurssterke mennesker å begi seg ut i et liv hvor man kvitter seg med tilhørighet til både sted og yrke, svirrende rundt mellom forskjellige verdensdeler i et lappeteppe av frilansoppdrag og deltidsjobber. Noen fordi de vil og har muligheten, andre fordi de må som resultat av et elendig jobbmarked.

Samtidig har vi gjennom informasjonsteknologien en ny mulighet til å holde nær og nesten virkelig kontakt med mennesker som befinner seg et annet sted. Vil den fysiske kontakten bli mindre viktig for min genereasjon når vi blir gamle? Kommer vi til å føle tilhørighet ikke til et sted eller et yrke, men til et spredt nettverk av andre mennesker? Og hvilken rolle kommer små traumer og usikkerheter til å spille i en verden hvor de ytre faktorene gradvis forsvinner og vi ikke har stort annet å lene oss mot enn vår egen sjel?


 Susann              Tidspunkt: 29. april kl 20.00 Small Projects

Av Liv Heløe

En helaftens tekst i utvikling. Susann skal selge leiligheten sin, for å flytte samme med Kjæresten. Det er hvertfall det Kjæresten mener de er enige om. Men har hun snakket med megler? Og mannen over gaten, hvem er han?


Billettpris: 100,- eller 50,- (med festivalarmbånd)


Om forfatteren:
OdaFiskumOda Fiskum er født 1985 i Trondheim. Siden 2006 har hun bodd i Kina av og på og jobbet innenfor kulturfeltet, både som dramatiker og i andre funksjoner. Oda er husdramatiker ved Dramatikkens Hus.

 

 

 

 

LivHeloe_01_ Liv Heløe (f. 1963) er norsk skuespiller og dramatiker. Født i Harstad, bosatt i Oslo. Hun debuterte i 1992 for første gang som dramatiker med Negressen. I 2006 ble hun tildelt Ibsenprisen for Lise L og I dag og i morgen. I 2010 ble hun tildelt Heddaprisen for beste barne- og ungdomsforestilling med Før det ringer. Liv er husdramatiker Ved Dramatikkens Hus.