Gå til innhold

Hans og Grete i parterapi – revised edition

Tirsdag 26. april kl 16, Rådstua Teaterhus

 

Tekst/regi/scenografi/dukker/roping/risting/knusing:    Sara Li Stensrud
Roping/risting/knusing 2:                                                     Eirik Willyson

Didaktisk dukketeater presenterer: Hans og Grete i parterapi – revised edition.

Didaktisk dukketeater er en pinefull pappeske, et tvangsmessig utageringsforum, en skolemester fra helvete som doserer fra det stedet i oss som gjør aller mest vondt, det kollektivt ubevisste som ikke noe kollektiv bør gjøres bevisst.

Didaktisk dukketeater bringer fram det verste i dramatikeren og kulturen og sauser det sammen til monologisk-hysteriske tirader og dialogisk-koleriske mordforsøk, kun avbrutt av ropende tekstplakater i en uverdig forlengelse av den episke lærestykketradisjonen.

Didaktisk dukketeater er et diktatorisk drevet omstreiferteater som sprang ut av det spesielt krakilske året 2013, og som har slått seg opp i de ikke mindre overspente årene som fulgte med forestillinger på Last Train, Kapittelfestivalen, Litteratur på Blå, By: flimmer, Landeskogen litteraturfest, Sørforkomfort, OPS! Poesifest og Didaktisk dukketeaters egen prøvescene, fyrrommet (inngang på nedsida, langs hekken).

Til Hans og Grete i parterapi – revised edition har dukkespiller Geir Robsrud og regissør Kenneth Dean vært innom fyrrommet som konsulenter.

En versjon av teksten ble utvalgt og vist med skuespillere under Norsk Dramatikkfestival 2015.

Visningen etterfølges av en samtale om tekst og figurteater. Den blir ledet av Preben Faye Schjøll, leder for Figurteateret i Nordland.

 

Finansiering: Didaktisk dukketeater var et antikapitalistisk nullbudsjettsteater inntil det, i forbindelse med herværendefestival, mottok 4000 norske kroner i støtte fra Foreningen Norsk Samtidsdramatikk til å lage en utvidet versjon av Didaktisk dukketeaters hittil største suksess: Hans og Grete i parterapi.