Gå til innhold

Piggsveis

Onsdag 27.april kl 10.00 – 10.45, Rådstua Teaterhus

 

PIGGSVEIS skal bli en visuell teaterforestilling for 1. til 4. klasse om annerledeshet regissert av Morten Røsrud og dramatisert av Jenny Svensson. Form og tekst skal ta utgangspunkt i intervjuer gjort av transpersoner om deres barndom og intervjuer av barn i 6 til 10 årsalderen om transidentitet og kjønnsidentitet. Målet med forestillingen er å skape toleranse og åpenhet for å leve ut sin egen identitet uten skam eller fordommer. Vi ønsker å lage en scenekunstopplevelse som gir et positivt språk til annerledesheten og kan være en hjelp til å fjerne skammen og tabuene rundt tematikken.

I prosjektet PIGGSVEIS intervjuer Rimfrost Teaterensemble barn i 1. – 4.klasse og voksne transpersoner. I disse møtene diskuteres anderledeshet og muligheten for å leve utenfor det heteronormative – i et barneperspektiv. Gjennom devising ledet av regissør Morten Røsrud og dramatiker Jenny Svensson skal intervjumaterialet omarbeides til et manus som igjen blir utgangspunkt for produksjon av en forestilling for 1.-4.klasse. En viktig del av PIGGSVEIS er at form og tekst utvikles parallellt, og at både tekst og det visuelle uttrykket er likestilte elementer i dramaturgien.

Det har blitt gjennomført to verksteder med PIGGSVEIS, en ArtLab og et tekstverksted, samt en intervjurunde i forkant av Scenetesktivalen. På lesningen av PIGGSVEIS er det dette materialet som vil bli presentert, og materialet er derfor ikke i form av et helt sammenhengende manus pr nå.

Det vil i etterkant av lesningen bli en samtale rundt materialet.
Lengde: ca.30 min + samtale

Dramatiker: Jenny Svensson
Skuespillere: Kristine Myhre Tunheim, Jonas Delerud og Alexander Rindestu
Prosjektleder/Idé: Kristine Myhre Tunheim

Prosjektet er støttet av Fond for utøvende kunstnere, Tromsø Kommune, Ferske Scener, Dramatikkens hus, Hålogaland Teater og Rimfrost Teaterensemble.

 

Piggsveisbilde

Alle foto: Marius Fiskum/ Illustrasjon: Morten Røsrud