Gå til innhold

Skilpadder hele veien ned

Onsdag 27.april kl 18.00 – 19.30, Tromsø Bibliotek

 

Skilpadder hele veien ned omhandler det å ville være et rasjonelt menneske og leve etter vitenskapelige forklaringsmodeller når de mest eksistensielle vitenskapelige sannhetene blir mer og mer irrasjonelle og umulige å forholde seg til på en fornuftig måte. Har det alltid vært sånn at den vitenskapelige virkelighetsforståelse har vært irrasjonell for en lekmann, eller representerer kvantefysikken og dens implikasjoner et sprang forbi våre logiske evner? Har vi kommet til et punkt hvor religion er mer rasjonelt enn vitenskap? Teksten går historisk gjennom bestanddelene av den vitenskapelige virkelighetsforståelsen for å se hvordan vi kan forholde oss til dem på en reell måte og hvor langt vi egentlig klarer å henge med. Teksten er under utvikling i samarbeid med Dramatikkens hus og støttet av Norsk Kulturråd. Den ble presentert i lesning på Sorialabfestivalen 2015 og hadde verkstedsvisning på Dramatikkens hus i april 2016 med regissør Peer Perez.

Leses av: Liv Hanne Haugen (Haugen Produksjoner) og Bernt Bjørn (Ferske Scener)

Skilpadder_ill_kvadratiskIllustrasjon: Kim Atle Hansen

Teksten er under utvikling i samarbeid med Dramatikkens hus
og støttet av Norsk Kulturråd. Den ble presentert i lesning på Sorialabfestivalen 2015 og hadde verkstedsvisning på Dramatikkens hus i april 2016 med regissør Peer Perez.