Gå til innhold

Info og program!

Scenetekstivalen samler manusforfattere og scenekunstnere fra hele Nord Norge for å dele prosjekter under utvikling. Noen er på idestadiet, andre har premiere de nærmeste månedene. Tema og form spenner vidt. Fra tanker om å leve i limbo i grenselandet mellom Norge og Russland, til nyskrevet musikal. Fra kvensk løsrivelse fra fundamentalistisk religion, via optimistisk klimakamp, til politisk aktivisme på 70-tallet sett fra barneperspektiv. Og ikke minst er det Talentenes festival, der yngre skrivetalenter fra hele landet får møte publikum. En sentral tanke bak festivalen er at lesningene og visningene har en egenverdi som kunstopplevelse. Scenetekst er skapt for å høres og ikke leses. Ved å plassere tekstene i rom, lest av skuespillere, kan det noen ganger skje magiske møter med publikum. Mange av våre publikummere kommer igjen og igjen.

EN VIKTIG ARENA FOR SAMARBEID

Å skape god nyskrevet scenekunst er en tidkrevende prosess. Det er viktig at aktørene i feltet samarbeider og har kunnskap om hverandres prosjekter. Dette er spesielt viktig i nord, hvor bransjen er liten og spredt geografisk. Scenetekstivalen er sentral for at denne kunnskapsutvekslingen kan foregå i praksis. En viktig del av scenetekstivalen er de uformelle møtestedene med stor takhøyde. Scenetekstivalen 2023 er et spleiselag, som ikke hadde vært mulig uten våre samarbeidspartnere.

HISTORIKK

Scenetekstivalen arrangeres av Stiftelsen Ferske Scener. Kunstnerisk ansvarlig er Kristin Bjørn og Bernt Bjørn, som begge har over tredve års erfaring med nye scenetekster. Festivalen avholdes annethvert år, i forbindelse med scenekunstfestivalen Vårscenefest i Tromsø. Mange av tidligere scenetektstivalprosjekter har endt opp på store norske scener eller på lange turnéer med Den Kulturelle Skolesekken. To har endt opp som Heddaprisvinnere.

 

 

Scenetekstivalen er støttet av Kulturrådet, Rådstua Teaterhus, Dramatikkens hus, Tromsø Kommune og Troms,  Finnmark Fylkeskommune og Hålogaland Teater. Takk til Rimfrost Produksjoner, Kvääniteatteri, Unge Viken, Trafo.no, TekstLab, Snakk for deg sjøl, Hålogaland Teater, Samovarteateret, Vilje Produksjoner og  HenBlakstad Produksjoner for å åpne opp sine prosesser og for bidrag til spleiselaget!