Gå til innhold

Startpunkt. Samtale om en ny begynnelse

Lørdag 22.april, kl. 17:00
Rådstua Teaterhus, Speilsalen

Vi møter Bente Andersen og Oda Aune Andersen til en samtale om å stå i limbo, og om leite etter veien videre, både som kunstner og menneske.

Samovarteateret har bak seg utall forestillinger i samarbeid med blant annet russiske kunstnere. Bente har i tredve år arbeidet med teater i grenseland. Oda har levd hele livet som grenseboer, og alltid kunne reise fritt fram og tilbake over grensen. Nå er jernteppet gått ned. De kan ikke lenger møte nære teaterkolleger og venner. Menneskemøter er erstattet av statlig kontroll, konfrontasjon og krig. Kanskje er det begynnelsen på ei ny forestilling.

Med tekster av Ingeborg Arvola med flere.

 

Bente S Andersen (født 1964) Kirkenes, utdannet skuespiller og sceneinstruktør fra Skandinavisk teaterskole, København. Hun har solid erfaring på å utvikle og arbeide fram nyskrevet dramatikk, både nasjonalt og internasjonalt. I 1990 etablert hun Samovarteateret i Kirkenes og i 1996 var hun initiativtaker og var i mange år del eier kunstgruppen, «Pikene på broen»

Andersen har gjennom hele sitt kunstnerskap kombinert scenekunst med et bevist forhold til samfunnet rundt seg, menneskene og historiene som finnes i nord. Det har vært viktig for henne og Samovarteateret å skape møteplasser hvor forståelse, likeverd og respekt for hverandre og hverandres kultur og uttrykk har vært drivkraften. Dette har bla ført til at hun står bak mer enn 60 profesjonelle scenekunstproduksjoner, ofte i krysningspunktet mellom tekst, bevegelse, og musikk. Forestillingene er ofte flerspråklige og har turnert Norge, Russland og Europa.

I 1990 var Sovjet i oppløsning, med perestrojka og bygging av en ny region, Barentsregionen, åpnet det seg helt uante muligheter også for kunst og kultursektoren som siden har preget hennes og Samovarteaterets kunstnerskap.

Oda Aune Andersen (født 2002) Kirkenes, Tromsø, Oda studerer samisk ved UIT / Tromsø. Hun er oppvokst i Kirkenes og har levd hele sitt liv med en åpen grense mot Russland. Hun har hatt russisk språk og kultur på skolen siden 4 klasse, og har naturlig nok besøkt Russland mange ganger og har venner på andre siden av grensen som nå er lukket og blitt en spent grense.