Gå til innhold

Scenetekstivalen

Velkommen til lesninger av morgendagens scenekunst. Sammen med vår samarbeidspartner Dramatikkens Hus åpner vi igjen dørene og inviterer inn i dramatikernes arbeidsrom.

Årets festival: 27. – 29. mars 2020

Hvorfor invitere publikum før jobben til dramatikeren er avsluttet? Jo, fordi scenekunsten er unik som kunstform fordi den ikke eksisterer uten publikum.

Vi vil prøve ut om publikum synes det vi arbeider med er like engasjerende som vi syns. Treffer vi en nerve i samtida?
Akkurat hvordan kommunikasjonen med publikum blir, er et fascinerende og komplekst samspill – og dette samspillet er selve grunn-nerven i scenekunsten.