Gå til innhold

Verksted

Verkstedene er sentralt i Ferske Sceners metodikk. Vi bruker dem til å tydeliggjøre idéer, klargjøre eierskap og bygge opp et effektivt arbeidsfellesskap.

Samtalen: Nina Wester

Intervju av Kristin Bjørn.
28. desember 2012.
På trykk i Magasinet til Dramatikkens Hus nr 1, 2013