Gå til innhold

Kristin Bjørn i samtale med Hanne Tømta

Skillet mellom arbeidsmetodene i det frie feltet og inne på institusjonene blir mindre og mindre.

Dramaturgisk veiledning

Ferske Scener har 30 års erfaring med nyskrevne teatertekster. Stikkord for arbeidet med manusforfattere er tillit, tydelighet og eierskap til eget arbeid. Vi samarbeider med Dramatikkens Hus om å få fram nye scenetekster fra nord.

Samtalen: Nina Wester

Intervju av Kristin Bjørn.
28. desember 2012.
På trykk i Magasinet til Dramatikkens Hus nr 1, 2013