Gå til innhold

Kristin Bjørn i samtale med Hanne Tømta

Skillet mellom arbeidsmetodene i det frie feltet og inne på institusjonene blir mindre og mindre.

Verksted

Verkstedene er sentralt i Ferske Sceners metodikk. Vi bruker dem til å tydeliggjøre idéer, klargjøre eierskap og bygge opp et effektivt arbeidsfellesskap.

Samtalen: Nina Wester

Intervju av Kristin Bjørn.
28. desember 2012.
På trykk i Magasinet til Dramatikkens Hus nr 1, 2013

Trenger keiseren nye klær?

Kronikk av Kristin Bjørn
Publisert i Nordlys 29. august 2012.